GRAFIKA

 Logo, banner, alebo slogan večera dostať na obraz v statickej podobe nie je problém, ale v pohyblivej video animácií to vyzerá úplne inak! 

V prípade záujmu, vyrobím pre Váš večer video slučku so zvukom a sloganom večera. Tak isto aj sprievodný obraz počas vystúpenia účinkujúcich, sekvencie v alfa prevedení, logá sponzorov a obchodných partnerov, spracujem aj videá a fotografie, ktoré by ste chceli počas večera prezentovať na obrazovkách.

Nie je problém dostať do digitálu ani staršie formáty ako je VHS, V8 atď.