Logo, banner, slogan dostať na obraz v statickej podobe nie je problém, ale v pohyblivej animácií to vyzerá úplne inak!

V prípade záujmu, pre Vás vyrobím video slučku so zvukom a sloganom večera. Tak isto aj sprievodný obraz počas vystúpenia účinkujúcich, sekvencie v alfa prevedení, logá sponzorov a obchodných partnerov, spracujem aj videá a fotografie, ktoré by ste chceli počas večera prezentovať. Nie je problém dostať obraz ani zo starších formátov ako je VHS, V8 atď.